CEAPJ
Bàner
CEAPJ
Presentació del CEAPJ
Objectius del CEAPJ
Localització
Contactar
Objectius del CEAPJ
Els objectius del CEAPJ són els següents:
  • Investigació i estudi. Les línies de treball del Centre en matèria d'investigació i estudi es centraran en els problemes de la justícia i el procés judicial en àmbits com el de la reforma del procés penal espanyol o les reformes orgàniques de la justícia, però també en l'internacionalització processal, és a dir, en l'harmonització del dret processal civil i penal a la Unió Europea i l'influencia d'altres models de justícia dels EE.UU en les reformes processals europees. Altres àmbits de treball que són objecte d'especial atenció són els de la protecció de la víctima menor d'edat i els medis alternatius de resolució de conflictes (ADR).
  • Col·laboració amb institucions. Conscients de que un grup d'investigació no ha de tancar el seu àmbit d'actuació en les activitats abans referides, el CEAPJ pretén promoure la col·laboració amb institucions i estructures que operen en l'àmbit de la justícia. Destaca en aquest sentit la col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial, en la seva tasca d'òrgan encarregat de la formació inicial i continuada de Jutges i Magistrats; l'Observatori per la violència domèstica; la Fiscalia, singularment la de menors; i la col·laboració amb Fundacions judicials i col·legis professionals en el marc, per exemple, d'estudis sobre iniciatives legislatives.
  • Formació. El CEAPJ es proposa també promoure la formació en l'àmbit de la justícia i del procés, organitzant cursos, jornades e iniciatives de tota classe dirigides a tota classe de professionals del Dret i estudiants interessats en profunditzat en les qüestions forenses.
  • Assessorament. El CEAPJ té també com a missió l’assessorament de projectes, iniciatives i reformes legislatives en els àmbits de la justícia i el procés.
 
CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu