CEAPJ
Bàner
Membres
Teresa Armenta Deu
Guillermo Ormazabal Sánchez
Susana Oromí Vall-llovera
Carles Palacio Cebriá
María Jesús Gutiérrez del Moral
Carolina Fons Rodríguez
Marco Maria Scoletta
Francesco Viganò
Victoria Berzosa Franco
Cristina Sala Donado
Sílvia Pereira Puigvert
Luca Lupária
Antonio Rodrigo Mortera Díaz
María Félix Tena Aragón
Edgardo A. Donna
Geraldo Luiz Mascarenhas Prado
Natalia Barbero
Soraya Amrani Mekki
Raphaële Parizot
Sergi Corominas Bach
Mª Pía Calderón Cuadrado
Teresa Arruda Alvim Wambier
Lorenzo M. Bujosa Vadell
Virginia Pardo Iranzo
Anibal Quiroga Leon
Ma. Cristina Chiabra Valera
Coral Arangüena Fanego
José Luís Linares Pineda
Elena Burgoa Arenales
Teresa Pizarro Beleza
Frederico de Lacerda da Costa Pinto
Sophía Romero Rodríguez
Carina Gómez Fröde
Diego Palomo Vélez
Kai Ambos
Ezequiel Malarino
Pablo Galain Palermo
Giovanni F. Priori Posada
Francisco Verbic
Manuel-Jesús Cachón Cadenas
Santiago Pereira Campos
Rita Mill
Gustavo Badaró
Carlos Natarén
Raúl Núñez Ojeda
Dmitry Maleshin
Mariângela Tomé Lopes
Fernando Alday López Cabello
Daniel Pastor
Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Agustina Patricia Alvarado Urízar
Giovanni F. Priori Posada
Currículum Vitae

Batxiller en Dret i Advocat per la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú (PUCP). Magíster per la Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Professor principal de la PUCP. Membre del Consell de la Facultat de Dret de la PUCP. Coordinador dels Programes de Segona Especialitat en Dret de la PUCP. Coordinador dels Programes de Segona Especialitat en Dret Processal i en Dret Processal Laboral de la PUCP. Director del Màster en Dret Processal de la PUCP.

 

Ha estat professor convidat a les Universitats San Pedro de Chimbote, San Agustín de Arequipa, Catòlica Santa María de Arequipa i Universitat de Piura. Així mateix, ha estat professor convidat a la Universitat Catòlica Santiago de Guayaquil i a la Universitat Andina Simón Bolívar de Quito.

 

És soci de l'Estudi Priori & Carrillo, Advocats.

 

Ha estat Assessor de la comissió que va elaborar la llei que regula el procés contenciós administratiu al Perú, així com membre de les comissions revisores de dita llei (2004 i 2013). Ha estat membre de la Comissió que va elaborar la Llei Processal del Treball al Perú (2010-2011), així com membre de la Comissió que va elaborar el Projecte de Llei General de Cassació al Perú (2011-2013).

 

És autor dels llibres: "Comentarios a la ley que regula el proceso contencioso administrativo" (Lima, 2002, 2006, 2007, 2009) i "La tutela cautelar: su configuración como derecho fundamental" (Lima, 2006). És coautor dels llibres "Apuntes de Derecho Procesal" (Lima, 1996) i "Comentarios a la nueva Ley Procesal del Trabajo" (Lima, 2011).

 

Ha tingut la responsabilitat de coordinar i dirigir diverses publicacions, dintre de les que hi ha: "Proceso y Constitución" (Actes del Primer Seminari Internacional de Dret Processal: Procés i Constitució; Lima, 2009); "Proceso y Constitución" (Actes del Segon Seminari Internacional de Dret Processal: Procés i Constitució; Lima, 2011); "Proceso y Constitución: Las garantías del proceso justo" (Actes del Tercer Seminari Internacional de Dret Processal: Procés i Constitució; Lima, 2013); "Estudios sobre Propiedad" (Lima, 2012) i "De las obligaciones en general" (Lima, 2012).

 

És coordinador del Seminari Internacional de Dret Processal "Procés i Constitució"; President de la Xarxa Justícia, Dret, Constitució i Procés, conformada per les Universitats de Ferrara, Granada, del Litoral, Catòlica de Guayaquil i la PUCP. És, a més, codirector de la Sèrie Procés, Societat i Justícia i membre del Grup per a l'Harmonització del Dret a Amèrica Llatina.

 

És autor de diversos articles en revistes especialitzades i expositor en diversos congressos al Perú i a l'estranger.

 

És Àrbitre de la Cambra de Comerç de Lima i a AMCHAM. És a més membre de l'Institut Iberoamericà de Dret Processal. És membre honorari del col·legi d'Advocats de Arequipa i Puno. Ha estat membre de la Comissió de Protecció al Consumidor de l'Institut de Defensa de la Competència i de la Propietat Intel·lectual (2008-2009) i vocal ad hoc del Tribunal de la Comissió Nacional Supervisora del Mercat de Valors (2008).

 

Ha obtingut el Premi Reconeixement de la Recerca per la PUCP als anys 2010 i 2011.

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu