CEAPJ
Bàner
Membres
Teresa Armenta Deu
Guillermo Ormazabal Sánchez
Susana Oromí Vall-llovera
Carles Palacio Cebriá
María Jesús Gutiérrez del Moral
Carolina Fons Rodríguez
Marco Maria Scoletta
Francesco Viganò
Victoria Berzosa Franco
Cristina Sala Donado
Sílvia Pereira Puigvert
Luca Lupária
Antonio Rodrigo Mortera Díaz
María Félix Tena Aragón
Edgardo A. Donna
Geraldo Luiz Mascarenhas Prado
Natalia Barbero
Soraya Amrani Mekki
Raphaële Parizot
Sergi Corominas Bach
Mª Pía Calderón Cuadrado
Teresa Arruda Alvim Wambier
Lorenzo M. Bujosa Vadell
Virginia Pardo Iranzo
Anibal Quiroga Leon
Ma. Cristina Chiabra Valera
Coral Arangüena Fanego
José Luís Linares Pineda
Elena Burgoa Arenales
Teresa Pizarro Beleza
Frederico de Lacerda da Costa Pinto
Sophía Romero Rodríguez
Carina Gómez Fröde
Diego Palomo Vélez
Kai Ambos
Ezequiel Malarino
Pablo Galain Palermo
Giovanni F. Priori Posada
Francisco Verbic
Manuel-Jesús Cachón Cadenas
Santiago Pereira Campos
Rita Mill
Gustavo Badaró
Carlos Natarén
Raúl Núñez Ojeda
Dmitry Maleshin
Mariângela Tomé Lopes
Fernando Alday López Cabello
Daniel Pastor
Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Agustina Patricia Alvarado Urízar
Antonio Rodrigo Mortera Díaz
Currículum Vitae
Becari del Consell Nacional de Ciència i Tecnologia de Mèxic (CONACYT) i Assistent d’Investigador de dita institució i del Institut d’Investigacions Jurídiques de l’Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM).

Ha prestat especial atenció a l’estudi del sistema judicial mexicà. És graduat per l’Universitat Nacional Autònoma de Mèxic en 2005 i va obtenir el Diploma d’Estudis Avançats de l’Universitat de Girona al 2008. Actualment és doctorand en dret processal penal per la mateixa Universitat.

També ha treballat en l’Institut d’Investigacions Jurídiques de l’Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i en el Centre d’Investigació i Docència Econòmica, en investigacions de reforma al procés mexicà. Ha escrit sobre el sistema processal penal i constitucional de Mèxic, així com de reformes processals. Ha realitzat diferents estances d’investigació a la Universitat de Milà. Università degli studi di Milano. Diparttimento di scienze giuridiche ecclesiasticistiche, filosofico-sociologiche e penalistiche “Cesare Beccaria”, i a cursat cursos de doctorat a l’Universitat de Barcelona a Espanya. Actualment forma part del grup consolidat de la Generalitat de Catalunya: “Cuestiones actuales del derecho procesal”, a l’universitat de Girona. Treballa amb materials d’investigació en espanyol, anglès i italià.


Posició

Doctorand i investigador a la Universitat de Girona.
Línies d’investigació

Dret processal penal comparat

Procuració de justícia i reformes judicials

Sistema processal mexicà

Metodologia processal i teoria del procés
Publicacions seleccionades

Veure aquí.CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu