CEAPJ
Bàner
Membres
Teresa Armenta Deu
Guillermo Ormazabal Sánchez
Susana Oromí Vall-llovera
Carles Palacio Cebriá
María Jesús Gutiérrez del Moral
Carolina Fons Rodríguez
Marco Maria Scoletta
Francesco Viganò
Victoria Berzosa Franco
Cristina Sala Donado
Sílvia Pereira Puigvert
Luca Lupária
Antonio Rodrigo Mortera Díaz
María Félix Tena Aragón
Edgardo A. Donna
Geraldo Luiz Mascarenhas Prado
Natalia Barbero
Soraya Amrani Mekki
Raphaële Parizot
Sergi Corominas Bach
Mª Pía Calderón Cuadrado
Teresa Arruda Alvim Wambier
Lorenzo M. Bujosa Vadell
Virginia Pardo Iranzo
Anibal Quiroga Leon
Ma. Cristina Chiabra Valera
Coral Arangüena Fanego
José Luís Linares Pineda
Elena Burgoa Arenales
Teresa Pizarro Beleza
Frederico de Lacerda da Costa Pinto
Sophía Romero Rodríguez
Carina Gómez Fröde
Diego Palomo Vélez
Kai Ambos
Ezequiel Malarino
Pablo Galain Palermo
Giovanni F. Priori Posada
Francisco Verbic
Manuel-Jesús Cachón Cadenas
Santiago Pereira Campos
Rita Mill
Gustavo Badaró
Carlos Natarén
Raúl Núñez Ojeda
Dmitry Maleshin
Mariângela Tomé Lopes
Fernando Alday López Cabello
Daniel Pastor
Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Agustina Patricia Alvarado Urízar
Santi Rodríguez Ríos
Victoria Berzosa Franco
Currículum Vitae

Doctora per la Universitat de Barcelona, és Professora Titular de Dret Processal de l’esmentada Universitat. Ha estat Vicedegana de la Facultat de Dret, tutora i coordinadora dels cursos de doctorat en l’especialitat de Dret Processal, membre de la Comissió de Doctorat i actualment ho és del Claustre de la Universitat de Barcelona, del Comité Tècnic de Ciències Humanes, Jurídiques i Socials per l’homologació de títols estrangers d’educació superior pel títol de doctor, de la Junta de la Facultat de Dret i de la Comissió de postgraus i de formació continuada d’aquesta Facultat.

 

Al curs 2011-2012 ha estat tutora dels Treballs de Final de Grau de Dret Processal, ha format part dels Tribunals que han valorat aquests treballs, ha esta membre del Tribunal de la Tesi doctoral “Análisis critico del estado actual de la justicia civil italiana a la luz de las últimas reformas legislativas" defensada per Tiziana Di Ciommo el dia 28 de Setembre de 2012 a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i ha presentat una Ponència a La Jornada Internacional de Dret Processal “Aspectos procesales del concurso”, a la Universitat Autònoma de Barcelona el juny del 2012.

 

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ

 

Ha dirigit diverses tesis doctorals, nombrosos treballs de recerca per l’obtenció del diploma d’estudis avançats i ha integrat tribunals enjudiciadors de tesis doctorals en múltiples ocasions, així com tribunals per l’obtenció de l’esmentat Diploma, tant en l’àmbit del Dret Processal, com en el del Dret Internacional i en el Dret Comunitari.

 

ACTIVITATS EN CURS

 

Forma part del Projecte R+D del Ministeri d’Educació i Ciencia sobre “El procés penal entre Europa i Amèrica: un camí d’anada i tornada?”, a més d’haver participat en altres projectes de recerca i d’innovació docent. Entre les seves publicacions destaquen: “Demanda, causa petendi i objecte del procés”, “El Poder Judicial”, “Els principis del procés” i “La riforma della custodia cautelare nel processo penale spagnolo”.

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu