CEAPJ
Bàner
Membres
Teresa Armenta Deu
Guillermo Ormazabal Sánchez
Susana Oromí Vall-llovera
Carles Palacio Cebriá
María Jesús Gutiérrez del Moral
Carolina Fons Rodríguez
Marco Maria Scoletta
Francesco Viganò
Victoria Berzosa Franco
Cristina Sala Donado
Sílvia Pereira Puigvert
Luca Lupária
Antonio Rodrigo Mortera Díaz
María Félix Tena Aragón
Edgardo A. Donna
Geraldo Luiz Mascarenhas Prado
Natalia Barbero
Soraya Amrani Mekki
Raphaële Parizot
Sergi Corominas Bach
Mª Pía Calderón Cuadrado
Teresa Arruda Alvim Wambier
Lorenzo M. Bujosa Vadell
Virginia Pardo Iranzo
Anibal Quiroga Leon
Ma. Cristina Chiabra Valera
Coral Arangüena Fanego
José Luís Linares Pineda
Elena Burgoa Arenales
Teresa Pizarro Beleza
Frederico de Lacerda da Costa Pinto
Sophía Romero Rodríguez
Carina Gómez Fröde
Diego Palomo Vélez
Kai Ambos
Ezequiel Malarino
Pablo Galain Palermo
Giovanni F. Priori Posada
Francisco Verbic
Manuel-Jesús Cachón Cadenas
Santiago Pereira Campos
Rita Mill
Gustavo Badaró
Carlos Natarén
Raúl Núñez Ojeda
Dmitry Maleshin
Mariângela Tomé Lopes
Fernando Alday López Cabello
Daniel Pastor
Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Agustina Patricia Alvarado Urízar
Daniel Pastor
Currículum Vitae

Advocat per la Universitat de Buenos Aires. Doctor per aquesta mateixa Universitat, àrea Dret Penal. Catedràtic de Dret Penal i Processal Penal a la Facultat de Dret de la Universitat de Buenos Aires. Ha estudiat a l'Institut de Ciències Criminals de la Universitat de Colònia (Alemanya), com a becari del DAAD (Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic), 1997/1999. Ha estat becari de recerca postdoctoral de la Fundació Alexander von Humboldt a l'Institut per a les Ciències Conjuntes del Dret Penal de la Universitat de Munic, 2004/2005. És autor d'una desena de llibres i d'uns cinquanta treballs de la seva especialitat. Els temes centrals de la seva tasca científica són: durada raonable del procés i prescripció penal, dret penal internacional, pressupòsits processals, dret penal dels drets humans, presó preventiva, culpabilitat, recurs de cassació, delictes de possessió o estatus, codificació penal i garanties judicials de l'imputat, entre d'altres. Ha estat cotradcutor de Dret Processal Penal de Claus Roxin i autor d'una dotzena de traduccions d'articles de juristes alemanys.

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu