CEAPJ
Bàner
Membres
Teresa Armenta Deu
Guillermo Ormazabal Sánchez
Susana Oromí Vall-llovera
Carles Palacio Cebriá
María Jesús Gutiérrez del Moral
Carolina Fons Rodríguez
Marco Maria Scoletta
Francesco Viganò
Victoria Berzosa Franco
Cristina Sala Donado
Sílvia Pereira Puigvert
Luca Lupária
Antonio Rodrigo Mortera Díaz
María Félix Tena Aragón
Edgardo A. Donna
Geraldo Luiz Mascarenhas Prado
Natalia Barbero
Soraya Amrani Mekki
Raphaële Parizot
Sergi Corominas Bach
Mª Pía Calderón Cuadrado
Teresa Arruda Alvim Wambier
Lorenzo M. Bujosa Vadell
Virginia Pardo Iranzo
Anibal Quiroga Leon
Ma. Cristina Chiabra Valera
Coral Arangüena Fanego
José Luís Linares Pineda
Elena Burgoa Arenales
Teresa Pizarro Beleza
Frederico de Lacerda da Costa Pinto
Sophía Romero Rodríguez
Carina Gómez Fröde
Diego Palomo Vélez
Kai Ambos
Ezequiel Malarino
Pablo Galain Palermo
Giovanni F. Priori Posada
Francisco Verbic
Manuel-Jesús Cachón Cadenas
Santiago Pereira Campos
Rita Mill
Gustavo Badaró
Carlos Natarén
Raúl Núñez Ojeda
Dmitry Maleshin
Mariângela Tomé Lopes
Fernando Alday López Cabello
Daniel Pastor
Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Agustina Patricia Alvarado Urízar
Agustina Patricia Alvarado Urízar
Currículum Vitae

És llicenciada en Ciències Jurídiques i Socials de la Pontíficia Universitat Catòlica de Valparaíso (Xile) i va obtenir el Títol d'Advocat atorgat per la Cort Suprema de Justícia de Xile per a l'habilitació de l'exercici de la professió forense a l'agost de 2010. La seva tesi de grau va ser publicada l'any 2011 per l'editorial Librotecnia, com a part d'una col·lecció de nous autors del Centre d'Estudis Ius Novum. Des de l'any 2010 fins al 2013 va treballar com a Defensora penal pública a la regió de Valparaíso, ocupant-se de la defensa d'ofici en el marc del nou procés penal xilè. Com a becària CONICYT del programa Beques Xile Doctorat a l'estranger, des de l'any 2013 és investigadora en dret penal i processal penal del Departament de Ciències Jurídiques "Cesare Beccaria". Actualment cursa el tercer any del Doctorat en Ciències Jurídiques de la Università degli Studi di Milano i es troba efectuant un període de cotutela a la Universitat de Girona.

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu