CEAPJ
Bàner
Membres
Teresa Armenta Deu
Guillermo Ormazabal Sánchez
Susana Oromí Vall-llovera
Carles Palacio Cebriá
María Jesús Gutiérrez del Moral
Carolina Fons Rodríguez
Marco Maria Scoletta
Francesco Viganò
Victoria Berzosa Franco
Cristina Sala Donado
Sílvia Pereira Puigvert
Luca Lupária
Antonio Rodrigo Mortera Díaz
María Félix Tena Aragón
Edgardo A. Donna
Geraldo Luiz Mascarenhas Prado
Natalia Barbero
Soraya Amrani Mekki
Raphaële Parizot
Sergi Corominas Bach
Mª Pía Calderón Cuadrado
Teresa Arruda Alvim Wambier
Lorenzo M. Bujosa Vadell
Virginia Pardo Iranzo
Anibal Quiroga Leon
Ma. Cristina Chiabra Valera
Coral Arangüena Fanego
José Luís Linares Pineda
Elena Burgoa Arenales
Teresa Pizarro Beleza
Frederico de Lacerda da Costa Pinto
Sophía Romero Rodríguez
Carina Gómez Fröde
Diego Palomo Vélez
Kai Ambos
Ezequiel Malarino
Pablo Galain Palermo
Giovanni F. Priori Posada
Francisco Verbic
Manuel-Jesús Cachón Cadenas
Santiago Pereira Campos
Rita Mill
Gustavo Badaró
Carlos Natarén
Raúl Núñez Ojeda
Dmitry Maleshin
Mariângela Tomé Lopes
Fernando Alday López Cabello
Daniel Pastor
Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Agustina Patricia Alvarado Urízar
Santi Rodríguez Ríos
María Félix Tena Aragón
Currículum Vitae
Presidenta de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Càceres. Ha ocupat molt diversos càrrecs en el si de la Judicatura, entre els quals cal assenyalar el de membre electe de la Sala de Govern del TSJ d'Extremadura en els anys 2000-2004, coordinadora dels cursos de formació continuada del CGPJ dels plans territorials des de 1999 fins a 2003, presidenta del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de Càceres des de 1998, i membre de la Comissió Permanent per a la Prevenció i Eradicació dels Maltractaments i Violència Domèstica.També ha estat vocal d'una Comissió Especial per a la redacció d'un avantprojecte de LECrim creada en el Ministeri de Justícia, en la qual ha col·laborat a l'elaboració de diferents lleis.

Ha participat així mateix en diferents projectes internacionals. En concret, ha estat membre de la Comissió d'experts que van formar part del programa per a l'elaboració de la reforma del procés penal a Bulgària davant la seva propera incorporació a la Comunitat Europea; Consultora de Dret Constitucional d'Hondures; ha impartit un curs dirigit a Jutges de sentència i execució de penes d'Hondures dins del Programa d'enfortiment de la carrera judicial a Hondures; ha estat membre del projecte “La protecció de les víctimes en els sistemes penals europeus” per a la Comissió Europea; i membre del projecte I + D “El procés penal entre Europa i Amèrica un camí d'anada i volta?” que s'està desenvolupant entre els anys 2007-2009.
CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu