CEAPJ
Bàner
Membres
Teresa Armenta Deu
Guillermo Ormazabal Sánchez
Susana Oromí Vall-llovera
Carles Palacio Cebriá
María Jesús Gutiérrez del Moral
Carolina Fons Rodríguez
Marco Maria Scoletta
Francesco Viganò
Victoria Berzosa Franco
Cristina Sala Donado
Sílvia Pereira Puigvert
Luca Lupária
Antonio Rodrigo Mortera Díaz
María Félix Tena Aragón
Edgardo A. Donna
Geraldo Luiz Mascarenhas Prado
Natalia Barbero
Soraya Amrani Mekki
Raphaële Parizot
Sergi Corominas Bach
Mª Pía Calderón Cuadrado
Teresa Arruda Alvim Wambier
Lorenzo M. Bujosa Vadell
Virginia Pardo Iranzo
Anibal Quiroga Leon
Ma. Cristina Chiabra Valera
Coral Arangüena Fanego
José Luís Linares Pineda
Elena Burgoa Arenales
Teresa Pizarro Beleza
Frederico de Lacerda da Costa Pinto
Sophía Romero Rodríguez
Carina Gómez Fröde
Diego Palomo Vélez
Kai Ambos
Ezequiel Malarino
Pablo Galain Palermo
Giovanni F. Priori Posada
Francisco Verbic
Manuel-Jesús Cachón Cadenas
Santiago Pereira Campos
Rita Mill
Gustavo Badaró
Carlos Natarén
Raúl Núñez Ojeda
Dmitry Maleshin
Mariângela Tomé Lopes
Fernando Alday López Cabello
Daniel Pastor
Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Agustina Patricia Alvarado Urízar
María Jesús Gutiérrez del Moral
Currículum Vitae

Doctora en Dret, en l'especialitat de Dret eclesiàstic de l'Estat, és Professora Titular d'Universitat en la Facultat de Dret de la Universitat de Girona.

Ha treballat en diverses línies d'investigació sent el tema central la llibertat religiosa com dret fonamental: llibertat religiosa i proselitisme; llibertat religiosa en el Tribunal Europeu de Drets Humans; llibertat religiosa i matrimoni; llibertat religiosa i laïcitat; llibertat religiosa i llibertat d'ensenyament; llibertat religiosa i mitjans de comunicació.

A més ha participat en el Projecte del Ministeri de Ciència i Innovació, “Ciutadania, integració social i mobilitat de persones en la Unió Europea: Cap a uns nous serveis socials i educatius”, durant els anys 2004-2007; i participa en el Projecte, també del Ministeri de Ciència i Innovació, “Drets de la ciutadania, llibertat d'establiment i circulació de serveis en la Unió Europea”, 2009-2012.

 

En l'actualitat segueix treballant sobre la llibertat religiosa, en particular sobre el pluralisme religiós en la societat multicultural, atenent a aquelles situacions potencialment conflictives (simbologia religiosa, finançament d'entitats religioses, productes elaborats conforme a les lleis religioses...)
CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu