CEAPJ
Bàner
Membres
Teresa Armenta Deu
Guillermo Ormazabal Sánchez
Susana Oromí Vall-llovera
Carles Palacio Cebriá
María Jesús Gutiérrez del Moral
Carolina Fons Rodríguez
Marco Maria Scoletta
Francesco Viganò
Victoria Berzosa Franco
Cristina Sala Donado
Sílvia Pereira Puigvert
Luca Lupária
Antonio Rodrigo Mortera Díaz
María Félix Tena Aragón
Edgardo A. Donna
Geraldo Luiz Mascarenhas Prado
Natalia Barbero
Soraya Amrani Mekki
Raphaële Parizot
Sergi Corominas Bach
Mª Pía Calderón Cuadrado
Teresa Arruda Alvim Wambier
Lorenzo M. Bujosa Vadell
Virginia Pardo Iranzo
Anibal Quiroga Leon
Ma. Cristina Chiabra Valera
Coral Arangüena Fanego
José Luís Linares Pineda
Elena Burgoa Arenales
Teresa Pizarro Beleza
Frederico de Lacerda da Costa Pinto
Sophía Romero Rodríguez
Carina Gómez Fröde
Diego Palomo Vélez
Kai Ambos
Ezequiel Malarino
Pablo Galain Palermo
Giovanni F. Priori Posada
Francisco Verbic
Manuel-Jesús Cachón Cadenas
Santiago Pereira Campos
Rita Mill
Gustavo Badaró
Carlos Natarén
Raúl Núñez Ojeda
Dmitry Maleshin
Mariângela Tomé Lopes
Fernando Alday López Cabello
Daniel Pastor
Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Agustina Patricia Alvarado Urízar
Mª Pía Calderón Cuadrado
Currículum Vitae
Mª Pía Calderón Cuadrado és Catedràtica de Dret Processal a la Universitat de València. Premi extraordinari de doctorat, la seva trajectòria professional ha estat vinculada principalment a la docència i investigació del Dret Processal (Civil i Penal).
Ha estat docent en diverses universitats espanyoles i estrangeres tant en Llicenciatura/Grau de Dret i Criminologia com en Màsters i Cursos de Postgrau i Doctorat. Així mateix ha impartit nombroses conferències en Universitats i Institucions públiques i privades dins i fora de les nostres fronteres.
Ha realitzat estades d'investigació en Centres i Universitats de reconegut prestigi (New York University, Università di  Bologna, University of *London, Fordham University...).Durant aquests anys ha participat en nombrosos Projectes d'investigació a nivell nacional i europeu (tres d'ells sota la seva direcció). I és especialista en temes relatius als drets fonamentals del justiciable, les modalitats de tutela judicial civil -incloent les mesures provisionals i cautelars-, els mitjans d'impugnació en el procés penal i els aspectes processals de l'espai europeu de llibertat, seguretat i justícia.
És autora d'11 monografies (2 en co-autoria), de 30 llibres en col·laboració (amb coordinació d'un d'ells), de 40 articles en revistes nacionals i internacionals, així com de diversos comentaris de jurisprudència, recensions... Ha impartit nombroses conferències en universitats i institucions dins i fora de les nostres fronteres. Ha estat directora del Centre d'Estudis Jurídics Sant Pablo-CEU, membre del Tribunal qualificador d'accés a la carrera judicial per la categoria de magistrat i pertany a diversos comitès científics de revistes nacionals i estrangeres.
CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu