CEAPJ
Bàner
Membres
Teresa Armenta Deu
Guillermo Ormazabal Sánchez
Susana Oromí Vall-llovera
Carles Palacio Cebriá
María Jesús Gutiérrez del Moral
Carolina Fons Rodríguez
Marco Maria Scoletta
Francesco Viganò
Victoria Berzosa Franco
Cristina Sala Donado
Sílvia Pereira Puigvert
Luca Lupária
Antonio Rodrigo Mortera Díaz
María Félix Tena Aragón
Edgardo A. Donna
Geraldo Luiz Mascarenhas Prado
Natalia Barbero
Soraya Amrani Mekki
Raphaële Parizot
Sergi Corominas Bach
Mª Pía Calderón Cuadrado
Teresa Arruda Alvim Wambier
Lorenzo M. Bujosa Vadell
Virginia Pardo Iranzo
Anibal Quiroga Leon
Ma. Cristina Chiabra Valera
Coral Arangüena Fanego
José Luís Linares Pineda
Elena Burgoa Arenales
Teresa Pizarro Beleza
Frederico de Lacerda da Costa Pinto
Sophía Romero Rodríguez
Carina Gómez Fröde
Diego Palomo Vélez
Kai Ambos
Ezequiel Malarino
Pablo Galain Palermo
Giovanni F. Priori Posada
Francisco Verbic
Manuel-Jesús Cachón Cadenas
Santiago Pereira Campos
Rita Mill
Gustavo Badaró
Carlos Natarén
Raúl Núñez Ojeda
Dmitry Maleshin
Mariângela Tomé Lopes
Fernando Alday López Cabello
Daniel Pastor
Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Agustina Patricia Alvarado Urízar
Santi Rodríguez Ríos
Teresa Armenta Deu
Currículum Vitae

Doctora en dret per la Universitat de Barcelona i actualment Catedràtica de dret processal a la Universitat de Girona (Espanya). Vocal de la Comissió General de Codificació (Secció V). Becària Humboldt. Directora de 5 projectes de recerca (I+D) del Ministeri d'Educació d'Espanya i un de la Unió Europea. Professora visitant a diverses universitats europees i americanes, on imparteix màsters i cursos de formació. Professora de l'Escola Judicial (CGPJ d'Espanya). Autora de manuals de dret processal civil i dret processal penal (8 edicions), 3 estudis de dret processal, 10 monografies i múltiples llibres col·lectius i articles en revistes espanyoles i internacionals. Directora del CEAPJ. Membre del Consell d'IAPL i Associada d'IAPL, AIDP, ADP, AEBHUMBOLDT. Membre del Consell de Redacció de diverses editorials. Avaluadora de diverses agències i revistes indexades. Les seves línies de recerca actuals són: les reformes processals: penals i civils; la prova; tutela i protecció de les víctimes; accions col·lectives; processal comparat; seguretat jurídica; contractualització de la justícia, i acceleració i abandonament del procés (ADR).

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu