CEAPJ
Bàner
Membres
Teresa Armenta Deu
Guillermo Ormazabal Sánchez
Susana Oromí Vall-llovera
Carles Palacio Cebriá
María Jesús Gutiérrez del Moral
Carolina Fons Rodríguez
Marco Maria Scoletta
Francesco Viganò
Victoria Berzosa Franco
Cristina Sala Donado
Sílvia Pereira Puigvert
Luca Lupária
Antonio Rodrigo Mortera Díaz
María Félix Tena Aragón
Edgardo A. Donna
Geraldo Luiz Mascarenhas Prado
Natalia Barbero
Soraya Amrani Mekki
Raphaële Parizot
Sergi Corominas Bach
Mª Pía Calderón Cuadrado
Teresa Arruda Alvim Wambier
Lorenzo M. Bujosa Vadell
Virginia Pardo Iranzo
Anibal Quiroga Leon
Ma. Cristina Chiabra Valera
Coral Arangüena Fanego
José Luís Linares Pineda
Elena Burgoa Arenales
Teresa Pizarro Beleza
Frederico de Lacerda da Costa Pinto
Sophía Romero Rodríguez
Carina Gómez Fröde
Diego Palomo Vélez
Kai Ambos
Ezequiel Malarino
Pablo Galain Palermo
Giovanni F. Priori Posada
Francisco Verbic
Manuel-Jesús Cachón Cadenas
Santiago Pereira Campos
Rita Mill
Gustavo Badaró
Carlos Natarén
Raúl Núñez Ojeda
Dmitry Maleshin
Mariângela Tomé Lopes
Fernando Alday López Cabello
Daniel Pastor
Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Agustina Patricia Alvarado Urízar
Coral Arangüena Fanego
Currículum Vitae

Coral Arangüena Fanego és Catedràtica de Dret Processal a la Universitat de Valladolid i membre del seu Institut d'Estudis Europeus. Premi Extraordinari de llicenciatura, la seva trajectòria professional ha estat vinculada principalment a la docència i recerca del Dret Processal civil i penal espanyol així com al degut a l'acció legislativa de la Unió Europea.

 

Ha estat docent en diverses universitats espanyoles i estrangeres tant en Llicenciatura i Grau com en Màsters i Cursos de Postgrau i Doctorat havent dirigit set memòries de doctorat i treballs de fi de màster i una tesi doctoral. Igualment, ha impartit nombroses conferències en Universitats i Institucions públiques i privades de dins i fora de les nostres fronteres.

 

Pertany a l'Associació Internacional de Dret Penal, a la Xarxa ECLAN (European Criminal Law Academic Network) de l'Institut d'Estudis Europeus de la Universitat Lliure de Brussel·les i a diferents Instituts vinculats a la Universitat de Valladolid (Observatori de Drets Humans, Càtedra de Brasil i Centre Tordesillas de Relacions amb Iberoamèrica).

 

És membre del Consell de Redacció de l'Editorial Lex Nova, de l'Anuari de Dret Públic de l'Editorial Reus i de la Revista Electrònica d'Investigació i Innovació Educativa i socioeducativa de la Universitat d'Illes Balears.

 

Ha realitzat estades d'investigació i de docència a Centres i Universitats de reconegut prestigi (entre elles les italianes de Bolònia, Bari i Catània, les argentines de Quilmes i Mar de Plata, les bolivianes Mayor de San Andrés i Gabriel René Moreno, la Universitat Nacional de Costa Rica, l'Institut d'Estudis Internacionals de la Unviersitat de Xile i el Centre Universitari de Ciències Economicoadministratives de Guadalajara-Mèxic). Durant aquests anys ha participat en nombrosos Projectes d'investigació a nivell europeu (dos), nacional (nou) i regional (vuit), set d'ells sota la seva direcció. I és especialista en temes relatius a mesures cautelars penals (personals i reals), drets fonamentals del justiciable amb especial consideració de la seva protecció europea i comunitària, i aspectes processals de l'Espai Europeu de Llibertat, Seguretat i Justícia.

 

Autora de vàries monografies, capítols de llibre i articles de revista, coordinadora i directora de diferents obres col·lectives, ha compaginat la seva tasca docent i investigadora amb feines de gestió universitària a la Universitat de Valladolid on ha estat Secretària i Vicedegana de la Facultat de Dret i Directora del Centre Buendía de Formació del Professorat Universitari de la Universitat.

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu