CEAPJ
Bàner
projectes
Projectes vigents
Projectes anteriors
Cuestiones actuales de derecho procesal (2005 SGR 00086) Duració 2005-2008
Internacionalización de la justicia y reforma del proceso penal. (SEJ2004-00266) Duració 2005-2007
Qüestions actuals de dret processal (2009 SGR 762) Duració 2009-2013
Las Reformas Procesales: un análisis comparado de la armonización como convergencia y remisión de los procesos civil y penal (DER2010-15919,subprograma JURI) Duració 2010-2013
La reforma de la justicia: algunos aspectos sustanciales (civiles, penales y de proyección internacional). (BJU2000-421) Duració 2000-2003
Menors com a víctimes especialment vulnerables: són els grans oblidats en el procés judicial i en la mediació? (Beca concedida pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada). Duració 2012.
“La protección de la víctima en los sistemas procesales europeos“ (No. JLS/2007/JPEN/247). Duració 2007-2010
El proceso penal entre Europa y América: ¿un camino de ida y vuelta? SEJ 2007-62248 Duració 2007-2010
Cuestiones actuales de derecho procesal (2005 SGR 00086) Duració 2005-2008

Amb aquesta denominació la Generalitat de Catalunya reconeix al nostre grup com a grup d’investigació consolidat i l’hi atorga ajut econòmic per finançar algunes de les seves activitats d’investigació i de transferència del coneixement.

En aquest marc i fruit dels projectes de I+D+I anteriors i altres, inclosos projectes concedits per la UE, que encara no han finalitzat, el nostre Grup desenvolupa les següents línies d’investigació: 1) la reforma de la justícia (aspectes civils, penals i de projecció internacional); 2) qüestions actuals del dret processal; 3) internacionalització de la justícia i reforma del procés penal; 4) el procés penal entre Europa i Amèrica; 5) i, la protecció de la víctima.

 

La principal monografia d’aquest període investigador que engloba aquest projecte és: ARMENTA DEU, Estudios sobre el proceso penal, Rubinzal-Culzoni, 2008.

 

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu