CEAPJ
Bàner
Publicacions
AUTOR
TÍTOL
EDITORIAL/REVISTA
PÀG/VOLUM
ANY
PDF
La reforma del recurs d'apel·lació i la generalització de la segona instància
Revista Justícia
número 1
2016
Beyond Accusatorial or Inquisitorial Systems: A Matter of Deliberation and Balance
Duncker & Humblot/AAVV Visions of Justice. Liber Amicorum Mirjan Damaska (Ackerman, Ambos, Sikiric, ed.)
57-76
2016
La bretxa processal civil entre EEUU i Europa
Tirant lo Blanch
210
2016
Execució i mesures comminatòries: un estudi comparat
Revista de Dret (Coquimbo)
Volum 22/número 2
2016
Privatització de la justícia: seguretat jurídica, accés i abandonament del procés
Lasallista/AAVV Poder Judicial i la Justícia
37-56
2015
Procés acusatori, mixt i adversatiu: significat i desqualificacions apriorístiques
Castillo de Luna, edicions jurídiques/AAVV Legalitat i defensa. Garanties constitucionals del dret i la justícia penal (González-Cuéllar Serrano i Demetrio Crespo, dir.)
180-199
2015
Institucionalització de la resolució alternativa de litigis de consum a la Unió Europea
Revista General de Dret Europeu (Iustel)
número 36
2015
L'enseignement des procédures: L'exemple espagnol
Bruylant/AAVV Procédure civile et procédure pénale. Unité et diversité? (Amrani Mekki, dir.)
181-206
2015
Principi d'oportunitat vs principi de legalitat. Una esperança per a la mediació en el procés penal?
Universidade de Santiago de Compostela/AAVV Justícia restaurativa i violència de gènere, Més enllà de la Llei Orgànica 1/2004 (Castillejo Manzanares, dir. i Sande Mayo i Torrado Tarrío, coord.)
270-284
2015
El dret a no incriminar-se
Civitas
400
2015
Propostes de millora de l'execució hipotecària: especial referència a Ofideute
Revista Actualitat Civil
número 11
2014
La prima línia entre els processos civil i penal i l'abandonament de tots dos
Actes del XXXV Congrés Colombià de Dret Processal
977-1002
2014
Estudis sobre el procés penal acusatori
Temis
240
2014
Cosa jutjada i accions col·lectives en l'ordenament processal civil espanyol
Aranzadi/AAVV, Interessos col·lectius i legitimació activa (Carbonell Porras, dir. i Cabrera Mercado, coord.)
163-206
2014
Estudis de Justícia Penal
Marcial Pons
422
2014
A prova ilícita. Um estudo comparado (Traducció a càrrec de Nereu Giacomolli)
Marcial Pons
205
2014
Principi de legalitat vs. Principi d'oportunitat: una ponderació necessària
J. M. Bosch Editor/AAVV, Principis i garanties processals. Liber Amicorum en homenatge a la professora Mª Victoria Berzosa Francos (Picó Junoy, dir.)
441-456
2013
La responsabilitat civil per alçament de les mesures cautelars després de sentència absolutòria. Reflexions al fil d'alguns pronunciaments jurisprudencials recents
J. M. Bosch Editor/AAVV, Principis i garanties processals. Liber Amicorum en homenatge a la professora Mª Victoria Berzosa Francos (Picó Junoy, dir.)
343-358
2013
El principi d'immediació com a garantia constitucional del procés civil
J. M. Bosch Editor/AAVV, Principis i garanties processals. Liber Amicorum en homenatge a la professora Mª Victoria Berzosa Francos (Picó Junoy, dir.)
207-218
2013
El principi d'igualtat de gènere i el dret antidiscriminatori
J. M. Bosch Editor/AAVV, Principis i garanties processals. Liber Amicorum en homenatge a la professora Mª Victoria Berzosa Francos (Picó Junoy, dir.)
289-300
2013
El principi d'adquisició processal: els fets i la seva falta de prova
J. M. Bosch Editor/AAVV, Principis i garanties processals. Liber Amicorum en homenatge a la professora Mª Victoria Berzosa Francos (Picó Junoy, dir.)
187-196
2013
Menors com a víctimes especialment vulnerables: són els grans oblidats del procés juidicial i la mediació?
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
133
2013
708 KB
Intervenció adhesiva i cosa jutjada
Revista Aranzadi Doctrinal
Número 10/213-234
2013
La notificació de la demanda a tercers prevista a la Disposició Addicional Setena de la Llei d'Ordenació de l'Edificació: anàlisi del precepte i temptatives d'aclarir un embolic que ja dura massa
Revista Actualitat Civil
Número 2/203-225
2013
Víctimes de delictes a la Unió Europea. Anàlisi de la Directiva 2012/29/UE
Revista General de Dret Processal (Iustel)
Número 30
2013
Normes mínimes per a les víctimes de delictes: anàlisi de la Directiva 2012/29/UE. Especial referència al dret d'informació i suport
Revista General de Dret Europeu (Iustel)
Número 30
2013
Codi de bones pràctiques per a la protecció de les víctimes vulnerables a Europa
Tirant lo Blanch/AAVV, Garanties i drets de les víctimes especialment vulnerables en el marc jurídic de la Unió Europea (De Hoyos Sancho, dir.)
309-326
2013
Accions col·lectives. Reconeixement, cosa jutjada i execució
Marcial Pons
138
2013
L'exhibició de documents i suports informàtics en el procés civil
Aranzadi
350
2013
Els drets de la víctima en les reformes del procés penal: de l'oblit al ressorgiment
La Ley Penal
nº 98-99
2013
465 KB
La convergència entre procés civil i penal, una direcció adequada?
Marcial Pons
260
2013
La iniciativa probatòria de l'àrbitre
Tirant lo Blanch/El dret processal espanyol del segle XX a ritme de tango
429-441
2012
La víctima com a excusa: la seva posició en els sistemes processals en relació amb l'exercici exclusiu de l'acció penal i el procediment de menors
Tirant lo Blanch/El dret processal espanyol del segle XX a ritme de tango
929-950
2012
La investigació penal jutges o fiscals?
Revista de Dret Processal Penal (Rubinzal)
Número 1, La investigació penal preparatòria.
2012
La maschera e il volto della preclusione nei delicati equilibri del rito penale
Riv. it. dir. proc. pen
p. 135
2012
Sistemes processals penals. La justícia penal a Europa i Amèrica
Marcial Pons
316
2012
126 KB
La investigació penal: jutges o fiscals?
Revista del Poder Judicial
Número 92, Fòrum d'Opinió, pp. 33-39
2011
AAVV, Non-Discrimination in European Private Law
Mohr Siebeck
Beweislastregeln im Anti-Diskriminierungsrecht, pp. 131-155
2011
"Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili" (Working paper sull'attuazione della Decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna)"
Giuffré Editore, ISBN 88-14-15554-2
143pp
2011
La prova il·lícita (2ª edició)
Editorial Marcial Pons
223
2011
43 KB
Determinació i càrrega de la proba en el procés civil.
Editorial Marcial Pons
133 pàgines
2011
La ineficàcia dels actes processal. Sistematització i clarificació de conceptes.
Marcial Pons
133 pàgines
2011
El dret del menor víctima a constituir-se en part en el procés de menors.
COLEX/La víctima menor d'edat: Un estudi comparat EU-Amèrica
pp. 61 a 82
2010
La responsabilitat civil derivada de delicte.
COLEX/La víctima menor d'edat: Un estudi comparat EU-Amèrica
pp. 235 a 245
2010
Manifestacions del dret a la protecció de la seguretat i integritat de la víctima menor.
COLEX/La víctima menor d'edat: Un estudi comparat EU-Amèrica
pp. 197 a 212
2010
El dret a la confrontació del acusat amb els testimonis-víctima en el procés penal espanyol. Especial referència al menor testimoni.
COLEX/La víctima menor d'edat: Un estudi comparat EU-Amèrica
pp. 135 a 147
2010
El dret a rebre informació: análisis de l'article 4 de la Decisió Marc del Consell, de 15 de març de 2001.
COLEX/La víctima menor d'edat: Un estudi comparat EU-Amèrica
pàg. 247
2010
El testimoni de la víctima vulnerable en el procés penal italià.
COLEX/La víctima menor d'edat: Un estudi comparat EU-Amèrica
pp. 367 a 381
2010
El dret a la igualtat entre home i dona: Tutela processal civil.
Revista Jurídica de Catalunya
1
2010
Cap a una autoritat de persecució criminal comú per Europa. Reflexions sobre la conveniència de crear una fiscalia europea i sobre el paper de EUROJUST.
Actualidad Penal
nº 56, pp. 41 a 68
2009
Sistema penal y delincuencia informática
Giuffrè
2009
Exclusionary rule: convergencias y divergencias entre Europa y América
“Revista de Estudios de la Justicia” Chile
nº 11, pàg. 81-110
2009
La prova il·lícita (un estudi comparat)
Marcial Pons ed, Madrid, Buenos Aires
176 pp
2009
La víctima en el procés penal dels Estats membres de la UE: víctimes especialment vulnerables.
Revista de Derecho Procesal Penal
p. 759 a 790
2009
Judici d'acusació, imparcialitat de l'acusador i el dret de defensa, en el Llibre "Procés penal i sistemes acusatoris", Bachmaier, L, (coord.).
Editorial Marcial Pons
2008
Estudis sobre el processal penal.
Rubinzal-Culzoni editores, Argentina
2008
17 KB
Reflexions al voltant de la controversia constitucional.
Revista Cuestiones constitucionales
número 17, juliol-desembre, Article
2007
Aranzadi Civil de 2007
Editorial Aranzadi, S.A., Elcano (Navarra)
fascicle a determinar, tot i que probablement el I
2007
L'Estatut de la víctima en el procés penal: visió general de la seva transposició a les legislacions procesals dels Estats membres de la UE, dins de "Garanties fonamentals del procés penal a l'Espai Judicial Europeu.
ed. Colex
pàgs.129 a 157
2007
Iura novit curia. La vinculació del jutge de calificació de la demanda.
Editorial Marcial Pons
135 pàgines
2007

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu