CEAPJ
Bàner
Activitats
CONGRESSOS
SEMINARIS
CONFERèNCIES I CURSOS DE FORMACIó
SEMINARI "KICK-OFF MEETING" SOBRE EL PROJECTE EUROPEU "EFFECTIVE DEFENCE RIGHTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS: A EUROPEAN AND COMPARATIVE STUDY ON JUDICIAL REMEDIES" (LUXEMBURG/2015)
INFORMACIO Programa d'activitats
dilluns, 26 de octubre 2015
9:00

Presentació del projecte i la metodologia de la recerca

10:30

Pausa-cafè

10:50

Taula rodona en la que les Dres. Oromí Vall-llovera i Pereira Puigvert van exposar la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de les Directives de la Unió Europea sobre el dret d'interpretació i traducció en els processos penals; el dret d'informació en els processos penals, i el dret a l'assistència lletrada en els processos penals i en els procediments relatius a l'ordre de detenció europea.

12:30

Dinar de treball

14:00

Ponència sobre el dret a la revisió judicial en els sistemes de la Unió Europea. Ponents: Dres. Silvia Allegrezza i Valentina Covolo

15:30

Pausa-cafè

15:50

Pla de treball del projecte

19:30

Sopar

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu