CEAPJ
Bàner
Activitats
CONGRESSOS
SEMINARIS
CONFERèNCIES I CURSOS DE FORMACIó
CONFERÈNCIA SOBRE "LA PROVA IL·LÍCITA I DRETS FONAMENTALS" I SOBRE "OPORTUNITAT VS. LEGALITAT: UNA PONDERACIÓ NECESSÀRIA" (PERÚ/2017)
Informació

La Dra. Armenta Deu va impartir una conferència sobre "Oportunitat vs. legalitat: una ponderació necessària" al Ministeri Públic de Lima el dia 19 de maig de 2017.

 

Per altra part, la Dra. Armenta Deu va impartir una altra conferència sobre "La prova il·lícita i drets fonamentals" en el marc d'una activitat acadèmica denominada "L'activitat probatòria en el procés penal" i que es va desenvolupar els dies 29 i 30 de maig de 2017. L'activitat anava dirigida al personal fiscal i de suport a la funció fiscal de Loreto. Van participar també, el Mg. Jaime Villanueva, gerent general de l'Escola del Ministeri Públic i el Dr. Alberto Niño de Guzmán Sánchez, president de la Junta de Fiscals Superiors del Districte Fiscal de Loreto. Es poden consultar més detalls aquí.

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu