CEAPJ
Bàner
Activitats
CONGRESSOS
SEMINARIS
CONFERèNCIES I CURSOS DE FORMACIó
CURS D'ARBITRATGE PER A FUNCIONARIS DE L'ESTAT (PANAMÀ/2017)
Informació

El Prof. Ormazabal ha participat en el "Curs d'Arbitratge per a funcionaris de l'Estat" organitzat pel Ministeri de la Presidència, la Procuradoria de l'Administració i l'Institut de Negociació, Conciliació, Mediació i Arbitratge de la Universitat de Panamà (ICMAR), per enfortir els coneixements i capacitats en el desenvolupament professional dels advocats al servei de l'Estat de Panamà. El curs va tenir lloc a la ciutat de Panamà en el Centre de Capacitació de la Procuradoria de l'Administració des del dia 3 al 7 de juliol de 2017.

CEAPJ > Facultat de Dret · Campus de Montilivi · 17071 Girona · T 34 972 418 100 · F 972 418 121 · ceapj@udg.edu